Nadzór procesu budowy i użytkowania obiektów budowlanych

Nadzór inwestorski

Zapewniamy wielobranżowy nadzór inwestorski obejmujący pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z zakresem wynikającym z Ustawy Prawo Budowlane.

Przeglądy obiektów

Bezpieczne użytkowanie obiektów budowlanych, prowadzenie książki obiektu oraz systematyczne przeprowadzanie przeglądów budowlanych wynika bezpośrednio z Ustawy Prawo Budowlane. Wykonujemy kompleksowe przeglądy budowlane oraz branżowe, pomagamy w prowadzeniu dokumentacji użytkowania obiektu budowlanego.

Opinie techniczne, ekspertyzy

Opracowujemy opinie techniczne oraz ekspertyzy istniejących obiektów budowlanych pod względem konstrukcyjno-wytrzymałościowym, bezpieczeństwa, estetyki i funkcjonalności. Opracowujemy instrukcje użytkowania, odśnieżania oraz systemu monitorowania konstrukcji budowlanych.