Wykonujemy wielobranżowe dokumentacje budowlane oraz wykonawcze

Działy projektowania:

  • projekty budowlane
  • projekty architektoniczne
  • projekty konstrukcyjne
  • projekty instalacyjne
  • audyty energetyczne, termomodernizacyjne oraz remontowe
  • świadectwa charakterystyki energetycznej
  • projekty modernizacji, remontowe, przebudowy, rozbudowy
  • projekty dotyczące zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego
  • adaptacje projektów gotowych
  • kosztorysowanie robót budowlanych

Zakres projektowania:

budownictwo mieszkaniowe:

budynki jednorodzinne, budynki wielorodzinne, zagospodarowanie i urządzenie terenu

budownictwo przemysłowe:

hale produkcyjne, hale magazynowe, hale technologiczne, wiaty i zadaszenia, obudowa urządzeń technologicznych, konstrukcje stalowe

obiekty użyteczności publicznej:

budynki handlowo-usługowe, budynki biurowe, budynki użyteczności publicznej, budynki oświatowe, hotele, budynki i hale sportowe, restauracje, targowiska, boiska, place zabaw i wypoczynku

obiekty inżynieryjne:

fundamenty pod maszyny i urządzenia, budowle podziemne, zbiorniki stalowe i żelbetowe, kładki i estakady, pylony i urządzenia reklamowe, kominy maszty