Doradztwo

Doradztwo inwestycyjne w zakresie planowanej inwestycji budowlanej, opracowanie koncepcji, analiza rzeczowo-finansowa przedsięwzięcia.

Doradztwo techniczne w zakresie doboru lub zmiany rozwiązań konstrukcyjnych, materiałowych oraz procesów technologicznych zachodzących na budowie.

Doradztwo energetyczne w zakresie doboru rozwiązań konstrukcyjnych i materiałowych służące optymalizacji kosztów ogrzewania oraz projektowaniu i doborze instalacji wspomagających oszczędność energetyczną oraz efekt ekologiczny budynków.

Nadzór budowlany

Zapewniamy wielobranżowy nadzór obejmujący pełnienie funkcji kierownika budowy lub kierownika robót zgodnie z zakresem wynikającym z Ustawy Prawo Budowlane.

Realizacja inwestycji

Realizacja inwestycji budowlanej na każdym etapie budowy.

Realizujemy inwestycje budowlane w formie Generalnego Wykonawcy lub Inwestora zastępczego.

Realizując inwestycję „od pomysłu pod klucz” a także biorąc pod uwagę stałą współpracę z producentami materiałów budowlanych oraz firmami wykonawczymi pozwala nam na optymalizację procesu budowy pod względem rozwiązań konstrukcyjnych, funkcjonalności, czasu trwania inwestycji oraz kosztów realizacji inwestycji.

Inwestorstwo zastępcze

Usługa ta jest skierowana do inwestorów indywidualnych nie mogących poświęcić swojej inwestycji dostatecznie dużo czasu, lub do firm bądź instytucji nie dysponujących do tego odpowiednimi komórkami.

Inwestor zastępczy przejmuje obowiązki nadzoru, doboru firm budowlanych realizujących inwestycję a także koordynuje wszystkie etapy inwestycji wraz z kosztami, począwszy od fazy projektu aż do zakończenia budowy lub uzyskania pozwolenia na użytkowanie.